onsdag 8. oktober 2008

Nynorsk

Jeg er egentlig ikke så fornøyd med resultatet, selvom jeg ser i ettertid at jeg gjorde mange idiotiske feil på noe jeg regner meg selv som ganske opplyst om. Jeg har sunket presis èn karakter fra ungdomsskolen. Dette var strengt tatt noe jeg var forberedt på, men det er allikevel ganske utilfredsstillende. Jeg synes at oppgaven var fin, selvom jeg personlig liker å ha visse retningslinjer som gjør det lettere å finne ut hva jeg vil skrive om.
Selve grammatikken er dårligere enn jeg trodde, og jeg skjønner derfor at jeg må skjerpe meg på det punktet og.
Hvis jeg kan komme med noen personlige synspunkter på hvordan vi lærer nynorsken, må jeg si at jeg selv lærer best ved å lese og skrive tekster, og ikke lese ren grammatikk. Selvom jeg ser at det er viktig.

Ingen kommentarer: